En feberredning

Hvis man får livstruende høj feber, hvad er så det vigtigste at gøre? Nedkøling. Det er logik. Hvis kloden får livstruende høj feber, hvad gør man så? Et lige så logisk bud er at køle den ned ved at trække dynen af CO2 lidt af igen, med træer! Men hvor mange skal der til? Mange. Rigtig, rigtig mange.

Lad os antage for en stund, at kloden har feber, livstruende feber. Lad os for en stund tage det til efterretning, som de fleste klimaforskere er enige om: vi må ikke kommer over 2 graders temperaturstigning. Der er forskellige bud på hvordan vi undgår det, og nogle siger vi kun har en håndfuld år til at standse menneskeskabt CO2 udledning, hvis vi skal undgå mere end 2 graders stigning og dermed katastrofale og abrupte klimaforandringer.

Lad os prøve at regne ud hvor meget træ der skal til for at binde den CO2 vi udleder lige nu. Logisk set burde en mængde (ekstra) træer der optager lige så meget CO2 som vi udleder, kunne standse stigningen af CO2 i atmosfæren. Den samlede mængde CO2 i atmosfæren er pt. 410 ppm, altså tykkelsen af dynen. Men hvis vi skal undgå yderligere opvarmning skal dynen jo gøres tyndere, og derfor skal vi lagre mere CO2 end vi udleder (350 ppm skulle ifølge eksperter være passende).

Lad os tage udgangspunkt i en enkelt træsort, så er det nemmere at regne på. Rødgran. En 25 meter høj rødgran har i sin levetid på ca. 50 år bundet ca. 2,5 ton CO2 ækvivalenter. En gennemsnitlig beboer på denne planet udleder i kraft af sit forbrug af mad, bolig og transport 5 ton CO2 ækvivalenter, om året.

Så lad os se på hvor meget plads der skal til, hvis vi bruger rødgran til at udligne vores fossile levevis. Vi tager udgangspunkt i vore breddegrader, hvor beplantning af rødgran vil kunne oplagre 18 ton CO2/hektar/år. En tilsvarende effektiv træsort, må så findes til de øvrige klimazoner.

Verdens tilgængelige landareal udgør ca. 130 mio. kvadratkilometer, eller 13 mia. hektar. Ifølge verdensbanken er 30,8% af jordens overflade i forvejen dækket af skov, så den lader vi bare stå, ikke? 37,5% af jordens areal bruges til landbrug, og det er regnet ud at hvis vi alle var vegetarer ville vores landbrugsjord kunne brødføde 17 mia. mennesker. Hvis vi derimod alle spiste bøffer hver dag ville der kun være nok til et par mia. Vi skal altså lige beholde de ca. 15% landbrugsjord til grøntsager og frugt. Det er under alle omstændigheder farvel til bøffen, for ellers får vi brug for et par planeter mere...

Vi har altså 37,5% - 15% = 22,5% af 13 mia. hektar, altså ca. 3 mia. hektar at dyrke ny skov på. Lad os se hvor meget CO2 vi så kan suge op om året med rødgran:

3 mia. ha x 18 ton CO2/ha/år = 54 mia. ton/år

 

Wow! Det er sgu da meget CO2! Lad os se hvor meget vi 7 mia. mennesker så udleder (vi når vist i øvrigt lige straks 7,5 mia.):

7 mia. x 5 ton CO2/år = 35 mia. ton/år

 

OK, så langt så godt, vi kan altså dække 19 mia. ton CO2 af overtrækket om året. Nu skal der plantes træer! Men der er jo lige det der med at vi er nået op på 410 ppm CO2 i atmosfæren allerede, og selvom vi lagrer meget mere CO2 end vi udleder, hvor lang tid vil der så gå før vi når ned på de sikre 350 ppm? Atmosfæren gik forbi 350 ppm mærket for 30 år siden, og da alt over 350 ppm ændrer vores klima til det værre, så skal vi hurtigts mulig derned igen. Men selv med en absurd urealistisk plan om at droppe alt husdyrhold i morgen, og plante træer overalt, så vil det altså tage mange årtier at nå ned på 350 ppm. Træerne skal jo lige vokse til, og desuden er det under forudsætning af at alt træ bruges til andet end afbrænding. Træet skal simpelthen lagres i nogle hundrede år i bygninger, møbler og papir. Glem alt om at brænde træ af og være "CO2-neutral". Vi må vente med at være neutrale til vi når 350 ppm.

Hvis vi samtidig udbygger vedvarende energi og transport i rasende tempo, som fx kæmpe havbaserede vindanlæg, solceller på alle tage og massiv satsning på elektrisk transport og energilagring, så kan vi være heldige at gennemsnitsudledingen pr. verdensborger ikke øges, trods stigende befolkningstal. At vi, for at skaffe plads til træerne, desuden er tvunget til at blive vegetarer, er selvfølgelig også med til at nedsætte gennemsnitsudledningen.

Men desværre kan de skader som tiden over 350 ppm forvolder, meget vel kan være uoprettelige. Det vil tiden vise. 

Et absurd regnestykke og en umulig plan, men tja, det var da et bud... og gå så ud og kram et træ!

Skriv en kommentar

Kommentarer: 0
Få besked om nye opslag:
Støt mig med bidrag

Book mig på Foredragsportalen.
Støt mig på Patreon.

Læs om mine foredrag

Lifelike | Jesper Berggreen | Fasanvej 10 | 8544 Mørke | CVR 35691146 | Email: jesper@lifelike.dk